U reserveert nergens goedkoper dan bij ons.
Hotel Almenum
image

U reserveert nergens goedkoper dan bij ons.

Boek via de officiële website en we garanderen u altijd de laagste prijs! 

Boek hier

 

Beste Prijsgarantie
 — 
Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Privacy Statement


Privacyverklaring
Omdat wij het belangrijk vinden dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Hotel Almenum respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u van ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Doeleinden van de gevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten (logies & Ontbijt) en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of reserveringsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nidig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.en tot een half jaar nadien. Hierbij moet u denken aan naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Verstrekking aan andere bedrijven, instellingen en overheid
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. In het geval de overheid (politie, justitie, belasting etc.) op basis van de wet vordert zijn wij daar aan gehouden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de website.

Wij anonimiseren deze gevens zoveel én zover als mogelijk.
Deze gegegevens worden niet aan derden vertsrekt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen vertsrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code's die worden aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code's plaatsen onder meer een cookie. 

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code's verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen als Instagram, Youtube etc.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïntresseerden willen informeren over nieuws m.b.t. het hotel, acties, serv ices voor aankomst en na vertrek, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonnebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt om mee te adverteren zonder uw toestemming.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's die u op onze website hebt bezocht combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website nadelig beinvloeden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien wij persoonlijke gegevens van u opslaan, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid dat u de door ons vastgelegde gegevens kunt inzien (recht op inzage). Mocht het door ons verstrekte overzicht onjuisheden bevatten dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen (recht op rectificatie) of te laten verwijderen (recht op verwijdering). In de AVG wordt daarnaast ook gesproken over: recht van bezwaar, recht op overdraagbaarheid van gegevens én het recht op beperking van de verwerking. Gezien het feit dat wij een beperkte registratie van uw persoonlijke gegevens maken verwachten wij dat van de laatstgenoemde rechten, niet danwel zeer spaarzaam gebruikt gemaakt zal worden.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig (copy) van uw legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Als wij deze termijn om moverende reden moeten verlengen, zullen wu daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Met uw verzoek of vraag kunt u zich richten tot: hotel Almenum Kruisstraat 6 8861EB te Harlingen.
U kunt ons ook via e-mail info@hotelalmenum.nl benaderen.

Aanpassen privacy statement
Deze privacy statement is opgemaakt op 30 november 2018.