U reserveert nergens goedkoper dan bij ons.
Hotel Almenum
image

U reserveert nergens goedkoper dan bij ons.

Boek via de officiële website en we garanderen u altijd de laagste prijs! 

Boek hier

 

DBF_0164.jpg

Historie

Van pakhuis tot hotel

De Grote Kerk van Harlingen stond vroeger bekend als de Dom van Almenum. Vóór het einde van de 16e eeuw heette het dorp rond de kerk namelijk Almenum. Harlingen was de naam van het stadje dat een paar honderd meter westelijker was gelegen en de bevolking hiervan behoorde tot de parochie van Almenum.

Toen in 1580 het stadsgebied van Harlingen werd uitgebreid, kwam de kerk binnen het stadsgebied te liggen. De naam Almenum als dorpsgebied ten oosten van Harlingen, bleef nog tot in de vorige eeuw bestaan, al was Almenum een wijk in het oude centrum van Harlingen geworden.

De wijk Almenum was vroeger vrijwel in zijn geheel eigendom van een rijke koopmansfamilie, de familie Hanekuyck. Deze voorname familie bezat ook het pakhuis en het naastgelegen pand waar thans de receptie is gehuisvest.

In de voorafgaande eeuw was, in wat nu de receptie is de Jute Zakkenmakerij van Dijkstra gevestigd. In 2009 is de oorspronkelijke muurreclame op de zijgevel weer in ere hersteld. Beneden werden de zakken genaaid en de bovenverdieping werd gebruikt als slaapplaats voor de knechten en koetsiers. Die oude bestemming hebben we er tegenwoordig maar weer aan teruggegeven in de vorm van onze hotelkamers.

 

Het pakhuis stamt ongeveer uit de 17e eeuw. Voor zover we hebben kunnen nagaan is het voor vele doeleinden gebruikt. In de vorige eeuw is het lange tijd in gebruik geweest als stal en opslag. De laatste paarden die er stonden waren Floris en Fien, zo vertelden ons de laatste bewoners van de oorspronkelijke arbeiderswoninkjes. Het heeft jarenlang leeg gestaan en was geheel vervallen. Het pakhuis is in 1993/1994 volledig gerestaureerd en toen zijn ook inpandig de luxe appartementen gerealiseerd.

Het hoekhuis (bomsluiterhûs) stamt uit 1645. In die tijd werd de toegang naar Almenum nog afgesloten door een boom. De ‘Bomsluiter’ regelde de tol en woonde direct bij de toegang. In de vorige eeuw was het een smederij. Beneden brandde het smidsvuur en boven woonde de familie. Bij de restauratie door de Hein Buismanstichting in 1984 heeft het weer een woonbestemming gekregen. In 2008 hebben wij het als restaurant ‘de buurvrouw’ mogen toevoegen aan Hotel Almenum.